Bright-logo
Contact
Menu
Sluiten
Bright-logo
Contact
Menu
Sluiten
Bright-logo
Contact
Menu
Sluiten

Wat is SEO?

SEO is een set van online marketing activiteiten, gericht op het duurzaam verhogen van het aantal relevante websitebezoekers, via zoekmachines.

SEO wordt in Nederland zoekmachineoptimalisatie genoemd en bestaat uit de volgende hoofdaandachtsgebieden:

 • User experience
 • Content
 • Autoriteit
 • Techniek

Het doel van SEO

In bovenstaande definitie van SEO zitten twee belangrijke nuances:

Relevante bezoekers

Het einddoel van SEO is het verhogen van het aantal relevante bezoekers naar je website, via zoekmachines. Het woord ‘relevant’ is hierbij zeer belangrijk, want je bereikt alleen het gewenste resultaat met SEO wanneer je de juiste bezoekers aantrekt. Alleen potentiële klanten vormen waardevolle leads.

Doelen, zoals het verbeteren van rankings/posities, of het verhogen van de zichtbaarheid in de zoekresultaten, zijn slechts subdoelen. Wat uiteindelijk telt is de hoeveelheid potentiële klanten die zoekmachines naar je website sturen. Ook CTR is dus een belangrijke factor in SEO.

Duurzaam

Ook erg belangrijk is dat dit op een duurzame manier gebeurt. Je hebt namelijk niet veel aan een tijdelijke piek van bezoekers, die daarna snel weer afneemt. Een subdoel van SEO is daarom ook om rankings op lange termijn te behouden, zodat ze zorgen voor een duurzame en consistente stroom van verkeer.

Google vs andere zoekmachines

Google heeft in Nederland een marktaandeel van ongeveer 96%. Bing is de op een na “grootste” zoekmachine in Nederland met een marktaandeel van slechts 2%. 

Het marktaandeel van Google ligt zo hoog dat zoekmachine optimalisatie eigenlijk Google optimalisatie is. We spreken daarom op deze pagina altijd over Google als het aankomt op zoekmachines. De concurrentie is zo klein dat het de SEO energie niet waard is.

De basis van SEO: uitgebreide uitleg

SEO is een zeer dynamisch en uitgebreid vakgebied met constant nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. In dit artikel vind je alles wat je moet weten om een goede start te maken. Bright update dit artikel regelmatig met de laatste SEO trends.

Hoofdaandachtsgebieden: ranking factoren

Zoals je al in de intro hebt kunnen lezen, zijn er vier hoofdaandachtsgebieden in SEO. Deze gebieden worden ook wel de SEO pijlers genoemd. De pijlers zijn belangrijk omdat er diverse factoren onder vallen die in de SEO wereld worden beschouwd als ranking factoren (factoren die de rankings van websites rechtstreeks beïnvloeden).

Je mag de SEO pijlers zien als de fundering van SEO. Wanneer je deze pijlers op orde hebt, dan ga je resultaten boeken!

De pijlers zijn:

 • User experience: de ervaring van bezoekers op je website.
 • Content: de inhoud van je website, dus teksten, afbeeldingen, video’s etc.
 • Autoriteit: het gezag van jouw website in de ogen van Google.
 • Techniek: technische randvoorwaarden, gesteld door Google.

Overlap in de pijlers

Zoals in dit artikel duidelijk wordt, staan de pijlers niet los van elkaar. Er is zelfs overlap. Zo hebben veel technische randvoorwaarden die Google stelt aan websites te maken met user experience. En jouw website zal nooit een hoge autoriteit bereiken zonder goede content.

 

User Experience

User Experience (UX) staat niet voor niets bovenaan het rijtje. Het is -by far- de belangrijkste SEO pijler die er is. Het is ook de meest allesomvattende. Je moet namelijk veel dingen goed doen om je bezoekers een uitmuntende user experience te bieden.

Wat is user experience?

Nielsen Norman Group, een bekend internationaal UX bureau, definieert user experience als volgt:

“Alle interactie aspecten die een eindgebruiker heeft met een bedrijf, de services en de producten.”

Zij plaatsen hier twee vereisten bij waaraan je moet voldoen voor een uitmuntende UX. Vertaald naar een website zijn deze eisen:

 1. Exact voldoen aan de behoeften van de bezoeker, zonder pijn of moeite.
 2. Eenvoud en elegantie, zodat jouw website met plezier gebruikt wordt.

Met andere woorden: bezoekers dienen blij te worden van jouw website. Op de eerste plaats blij van wat jij biedt op je website (content, inhoud). Maar ook van het gebruiken van de website zelf. Dit laatste heeft veel met gebruiksvriendelijkheid te maken. In vakjargon wordt dit usability genoemd.

Waarom is user experience belangrijk voor SEO?

Wat Google haar gebruikers biedt is informatie. Dat is in feite hun product. De gebruikers zijn op zoek naar informatie en Google biedt deze informatie.

Gebruikers zoeken in Google met een bepaalde intentie. Google wil precies voldoen aan die intentie. Dit kan zijn:

 • Het beantwoorden van een vraag.
 • Het zoeken naar informatie over product.
 • Het opzoeken van een adres of telefoonnummer.
 • Etc.

Google probeert zo efficiënt en effectief mogelijk te voldoen aan de zoekintentie van de gebruiker. Steeds vaker probeert Google dit in de zoekmachine zelf, maar nog altijd hebben ze hier websites (informatie) van derden voor nodig, zoals die van jou.

Google heeft jou dus nodig om haar gebruikers te helpen. In feite verleen je Google een dienst met jouw website. Het is dan ook niet gek dat Google wil weten in hoeverre jij levert wat de gebruikers zoeken. 

De user experience speelt hier een cruciale rol in. Want als we even teruggaan naar de vereisten van een uitmuntende UX, dan voldoe jij met je website precies aan de behoeften van je bezoekers en zorg je ook nog dat je website met plezier gebruikt wordt.

Hoe meet Google de user experience?

Niemand weet hoe Google de user experience op jouw website precies in kaart brengt, maar de meeste SEO experts zijn het erover eens dat er een paar KPI’s zijn die Google zeer belangrijk acht:

Bounce rate of pogo sticking

Bounce rate, of bouncepercentage is het percentage bezoeken, waarbij de bezoeker slechts één pagina bekijkt en dan je website weer verlaat. Deze KPI is beschikbaar in Google Analytics op websiteniveau en op paginaniveau.

Over het algemeen wordt een hoge bounce rate gezien als een negatief signaal voor de kwaliteit van je website. Avinash Kaushik van Google benadrukt dit in onderstaande video, waarin hij de bounce rate spottend definieert als:

“Ik kwam binnen, ik moest kotsen, ik ging weer weg”

 

Volgens Avinash is de gemiddelde bounce rate van een website tussen de 40% en de 60%. Alles onder de 40% wordt dus beschouwd als bovengemiddeld en alles boven de 60% als ondergemiddeld. Een mooie ambitie voor jouw website is dus om een bouncepercentage te behalen van minder dan 40%. Iedere webpagina die hier onder zit, draagt bij aan een goede bounce rate!

Of Google jouw bounce rate meeneemt om je rankings te bepalen, is discutabel. Google heeft namelijk op een search evenement verklaard geen gebruik te maken van Analytics data waar het aankomt op het bepalen van rankings.

Om deze reden geloven veel experts dat Google pogo sticking meet in plaats van het bouncepercentage. Dit is net even wat anders, maar de gedachte erachter is hetzelfde.

Pogo sticking is het percentage bezoeken waarbij een bezoeker heeft gezocht in Google, geklikt heeft naar jouw website, en (bijna) direct weer terug klikte naar Google. Een dergelijke actie van een bezoeker zorgt nagenoeg altijd voor een bounce op jouw website en het is eenvoudig voor Google om te meten zonder gebruik te maken van Google Analytics. Je kan pogo sticking dus bijna vergelijken met de bounce rate van het Google verkeer (in plaats van het totale verkeer).

Cherinda

Cherinda Hoofdman, Inbound Marketeer

Het bouncepercentage verlagen van je website? Biedt voldoende informatie die sterk gerelateerd is aan het onderwerp waarop de bezoeker op jouw website is geland. Zorg dat deze informatie opvalt. Hyperlinks naar gerelateerde content in de bodytekst (hoofdtekst) zijn een goed begin. Daarnaast doen call-to-actions ook wonderen.

- Cherinda Hoofdman, Inbound Marketeer

Time on site of dwell time

Time on site, of gemiddelde sessieduur is de tijd die bezoekers gemiddeld spenderen op jouw website. 

Als gebruikers signaal is dit een voordehandliggende: hoe langer bezoekers verblijven op jouw website, hoe hoger de kans is dat zij er blij van worden en dat hun behoefte wordt vervuld (dus goede UX).

Time on site is net als het bouncepercentage een KPI in Google Analytics. Net als bij bounce rate bestaat er dus ook de twijfel of Google dit meet om rankings te bepalen. Maar ook hier is er een alternatief dat Google veel eenvoudiger meet zonder gebruik van Google Analytics data. Dit alternatief is dwell time.

Dwell time is net als ‘time on site’ de tijd die iemand spendeert op jouw website. Het verschil is dat bij dwell time, iemand zijn/haar zoektocht begint in Google, vervolgens doorklikt naar jouw website en na het bezoek ook weer terugkeert naar Google. Op deze manier is het gemakkelijk voor Google om te meten hoeveel tijd de bezoeker op jouw website heeft gespendeerd. Dwell time mag je dus vergelijken met de time on site van je Google bezoekers, maar wel alleen degene die na hun bezoek weer terugkeren naar de zoekmachine.

Hoe zorg je voor een goede user experience?

Hoe verbeter je nu de user experience? Laten we de twee vereisten van Nielsen Norman er nogmaals bij pakken:

Exact voldoen aan de behoeften van de bezoeker

Dit is een makkelijke: op je website doe je dit met je content. Jouw content moet dus exact voldoen aan de behoeften van je doelgroep. Lees hier meer over bij de SEO pijler Content.

Eenvoud en elegantie, zodat jouw website met plezier gebruikt wordt

Eenvoud en elegantie bij een website hebben met name te maken met:

 • Grafisch design: hoe aantrekkelijk is het voor het oog?
 • Usability: hoe eenvoudig is het in gebruik?
 • Techniek: hoe correct werkt het?

Het nadeel van design is dat het trendgevoelig is en aan smaak onderhevig is. Usability is dat niet. Er zijn diverse stelregels op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van websites (en software) die al vele jaren gelden. Voor tips op het gebied van usability (en user experience) verwijzen wij je graag naar de website van Nielsen Norman.

Content

De content is misschien wel het allerbelangrijkste aspect van je website. Het is in feite de enige reden dat mensen je website bezoeken. Hoe je het ook wend of keert: de content is waar ze voor komen.

Voorzie exact in de behoefte van de doelgroep

In dit artikel heb je al gelezen dat het voor een uitmuntende UX op de eerste plaats belangrijk is dat jouw content voorziet in de behoeften van je doelgroep. Om dit voor elkaar te krijgen heb je diepgaand inzicht nodig in wat die behoeften precies zijn.

Er zijn twee online marketing onderzoeken die de behoeften van je doelgroep in kaart brengen. Voor SEO is dat op de eerste plaats zoekwoorden onderzoek, dit is een kwantitatieve vorm van onderzoek. Daarnaast is er buyer persona onderzoek. Daar dit onderzoek juist kwalitatief van aard is, vult dit het zoekwoorden onderzoek perfect aan.

Neem het van ons aan: deze onderzoeken vormen de allerbelangrijkste, eerste stappen in inbound marketing én in SEO. Begin daarom altijd daar!

Unieke content

Content moet niet alleen voorzien in de behoefte van de doelgroep. Jouw content moet ook 100% uniek zijn. Dit wil zeggen dat je teksten, en bij voorkeur ook je afbeeldingen en video’s, nergens anders op het web voorkomen. 

Kopieer je een tekst van een andere website? Dan ziet Google dit als duplicate content. Een of twee zinnen (bijvoorbeeld een quote van iemand) is geen ramp, maar kopieer nooit hele alinea’s tekst van een andere website.

Foutloze content

Zorg ook dat je teksten foutloos zijn. Dat wil zeggen: met zo min mogelijk spel- en grammaticafouten. Google is namelijk steeds beter in staat om spelling en grammatica te doorgronden en teksten met fouten ziet Google als lage kwaliteit content.

Leesbare content

Teksten behoren zo eenvoudig mogelijk leesbaar te zijn. Beter te eenvoudige taal, dan te moeilijke taal. Dat geldt zeker voor het internet!

Er zijn diverse tooltjes op internet te vinden die de leesbaarheid meten. Zelfs Word heeft er een functie voor. De meeste tools maken gebruik van de Flesch-Kincaid formule, ontwikkeld door Rudolf Flesch.

On page SEO

On page SEO betekent dat je bepaalde content elementen op de webpagina optimaliseert voor de zoekmachine. Dit is nog altijd nodig om Google een zo goed mogelijk idee te geven van waar de pagina over gaat en wat de kwaliteit is.

De belangrijkste on page SEO ranking factoren zijn:

 • Meta title: titel van de pagina ‘achter de schermen’ (in de html code)
 • Bodytekst: hoofdtekst van de pagina
 • Meta description: beschrijving van de pagina ‘achter de schermen’ (in de html code)
 • Heading 1: titel van de pagina
 • Heading 2: (hoofd)koppen van de pagina
 • URL: adres van de webpagina
 • Alt tekst: beschrijving van een afbeelding ‘achter de schermen’ (in de html code)
Hoe ga je om met on page ranking factoren?

Om Google te laten weten waar de tekst over gaat, verwerk je zoekwoorden op een strategische manier op de pagina. 

Doe altijd eerst uitgebreid zoekwoorden onderzoek, voordat je hier aan begint! Ga niet uit van één zoekwoord per pagina, maar vorm een zoekwoord topic. Dit is een groepje van zoekwoorden die zo sterk aan elkaar gerelateerd zijn, dat ze samen één en hetzelfde onderwerp vormen. 

Slechts één van deze zoekwoorden is je hoofdzoekwoord, de rest zijn topic zoekwoorden: ondersteunende zoekwoorden die een verdiepingsslag vormen op je onderwerp.

Verwerk het hoofdzoekwoord en de topic zoekwoorden op een natuurlijke manier op de pagina. Dit wil zeggen: zet de behoefte en het belang van de bezoeker op nummer #1. Zorg dat je tekst natuurlijk leest en natuurlijk aanvoelt voor de bezoeker. Dit is het meest belangrijke bij on page SEO.

Autoriteit

De autoriteit van je website is de zeggenschap of het overwicht dat jouw website heeft in de ogen van Google.

Autoriteit bouw je op in de loop van jaren. Het is dus een echte langetermijnstrategie. Autoriteit in de ogen van Google wordt gevormd door het aantal én de kwaliteit van backlinks, ook wel inbound links genoemd. Dit betekent: links van andere websites, naar jouw website toe. Google ziet iedere -goede- link als een stem van een ander op jouw website.

Wat is een goede link?

Een goede backlink voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt niet betaald voor de link
 • De link komt van een website in jouw vakgebied, of een gerelateerd vakgebied
 • De link komt van een sterke website met een zo hoog mogelijke autoriteit
 • De link staat op een prominente plaats op de website, dus bijvoorbeeld niet in de footer.
 • Er staan niet (vele) tientallen andere links op de betreffende pagina die naar jouw website linkt.

Link earning

De SEO activiteit die gelinkt (pun intended :-) ) is aan het verhogen van de autoriteit heet linkbuilding. Bij Bright gaan we liever van link earning. Waarom? Een link moet je niet aanvragen, maar die moet je verdienen! 

Google hecht grote waarde aan links die op een natuurlijke manier tot stand komen en veroordeelt links die aangevraagd en/of gekocht worden. Denk je nu misschien: daar komt Google nooit achter? Neem van ons aan: dit is wel zo!

Het verdienen van links heeft een sterke relatie met het bieden van de juiste content voor je doelgroep. Wanneer jouw content met kop en schouders uitsteekt boven de rest, dan stijgt de kans op link earning enorm. Natuurlijk kun je wel degelijk actie ondernemen om dit proces een handje te helpen. Denk aan blogging op websites die belangrijk zijn voor je doelgroep en het delen van je uitmuntende content op social media.

Technische randvoorwaarden

Dit is eigenlijk de meest gemakkelijke SEO pijler om op orde te krijgen. Het enige dat je nodig hebt is een webbouwer die van wanten weet en een goed CMS systeem.

De eisen die Google stelt aan de techniek van je website hebben nagenoeg allemaal te maken met het bieden van een goede gebruikerservaring, dus met user experience.

We noemen de meest belangrijke:

Voice search met virtual assistants

Virtual assistants worden steeds populairder en de mogelijkheden nemen in rap tempo toe. Apple heeft het populaire Siri, Google heeft de Google assistent en Amazon heeft Alexa. (Deze laatste assistent is er overigens nog niet in het Nederlands).

De functionaliteiten van de virtuele assistenten nemen toe, maar ook de toepassingen ervan. Zo kun je met Siri en de Google assistent al je huis bedienen en worden de virtuele assistenten ook steeds vaker ingebouwd in auto’s.

Virtuele assistenten veranderen ook het zoekgedrag van de mens, omdat het met voice search veel natuurlijker is om volledige zinnen uit te spreken. Daarnaast worden meer zoekopdrachten in vragende vorm gesteld. Zorg dus dat je inventariseert welke vragen er worden gesteld in relatie met het onderwerp waarover je schrijft. Bij Bureau Bright gebruiken we hier SEMrush voor (betaalde tool, maar gratis te proberen bij registratie).

Direct antwoord in de zoekmachine zelf

Van deze trend worden voor SEO experts heel zenuwachtig. Google voorziet steeds meer bezoekers van antwoorden op hun vragen in de zoekmachine zelf. Dus zonder dat zij hiervoor door hoeven te klikken naar een website zoals die van jou.

Google doet dit op twee manieren:

 • Met featured snippets
 • Met de knowledge graph

Featured snippets

Over featured snippets hoef jij je geen zorgen te maken. Sterker nog: het biedt juist kansen! Met featured snippets biedt Google de gebruiker antwoorden op vragen door een extract te maken van een of twee alinea’s van een website van derden (zoals die van jou). De link naar die website wordt (vooralsnog) prominent in beeld gebracht. SEO onderzoek toont aan dat featured snippets vaak een positief effect hebben op de CTR (doorklikpercentage) naar je pagina toe.

Je doet er om bovenstaande reden goed aan om te onderzoeken of er featured snippets zijn op de zoekwoorden waarop je rankt (of wil ranken). Er zijn namelijk SEO technieken om de kans op de featured snippet aanzienlijk te verhogen!

Knowledge Graph

Over de Knowledge Graph mag je je wel een beetje zorgen maken. Want waar je met featured snippets wel een goede kans maakt voor (extra) zichtbaarheid in de zoekresultaten, is dat met de knowledge graph helaas niet zo. De knowledge graph wordt namelijk zelf onderhouden door Google of komt tot stand door middel van (data) samenwerkingen met partners van Google.

Knowledge Graph items worden altijd prominent in beeld gebracht door Google en drukken de rest van de zoekresultaten vaak letterlijk naar beneden waardoor de CTR dramatisch afneemt. Dit effect is veruit het grootst op mobiel omdat de schermruimte hier beperkt is. Hiermee drukt de Knowledge Graph de organische resultaten nog verder naar beneden.

De Knowledge Graph komt in vele vormen, bijvoorbeeld als:

Bekijk deze video waarin SEO expert Rand Fishkin vertelt over de negatieve effecten van de Knowledge Graph. Hij noemt het gratis verkeer van Google zelfs het Paard van Troje!

 

Het EAT principe

Google heeft haar kwaliteitsrichtlijnen voor search geüpdatet in 2018. Een opvallende wijziging is de focus op het E-A-T principe.

E-A-T staat voor: Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness. Vrij vertaald betekent dit:

 • Expertise
 • Autoriteit
 • Betrouwbaarheid

Om dit in context te zetten benadrukt Google bijvoorbeeld dat medisch advies geschreven zou moeten worden door organisaties die een bewezen medische expertise hebben. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor advies op het gebied van financiën, belastingen en rechten. 

Zogenaamde YMYL pagina’s worden onder een vergrootglas gelegd door Google. Dit staat voor: Your Money or Your Life. Deze pagina’s kunnen namelijk een impact hebben op:

 • Geluk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Veiligheid

N.B. Google ziet ook de transactiepagina van een webshop als een YMYL pagina.

Google benadrukt dat voor deze pagina’s extra hoge kwaliteitsstandaarden gelden omdat een lage kwaliteit YMYL pagina kan zorgen voor een negatieve impact op de kwaliteit van iemands leven. Heb jij een YMYL pagina op jouw website? Lees dan deze SEO tip.

Diversificatie in apparaten neemt toe

We zien steeds meer apparaten verschijnen die verbonden zijn met Google. De computer, tablet en smartphone bestaan al een tijdje, maar hier mogen we tegenwoordig bij optellen:

Snel, sneller, snelst: AMP

2020 zal het jaar zijn dat 5G geïntroduceerd wordt in Nederland. Een mobiel netwerk dat sneller is dan menig Wifi netwerk (en waarvan volgens sommigen vogels dood uit de lucht vallen ;-) ).

Desondanks focust Google nog altijd op de laadtijd van websites op mobiel.

Nu zijn er diverse factoren die je website sneller maken. Een relatief nieuwe telg in de snelheid optimalisatie is AMP. Dit staat voor: Accelerated Mobile Pages. Met dit initiatief van Google worden pagina’s gestript van elementen die zorgen voor een langere laadtijden, zoals een header, footer, zijbalk, fancy lettertypen etc.

Je herkent AMP pagina’s in de zoekresultaten aan een AMP icoon (bliksemschicht). Daarnaast laat Google weten dat AMP pagina’s in de mobiele zoekmachine kunnen verschijnen als carousels of andere vormen van verrijkte zoekresultaten.

HubSpot maakt AMP eenvoudig. Het is slechts een kwestie van één druk op de knop.

Leonard Luimes, Inbound marketeer

SEO zelf doen of met hulp van een bureau?

Bij Bright zijn we van mening dat SEO nooit volledig uitbesteed dient te worden. De reden hiervoor is dat jij en je collega’s jullie vakgebied het beste kennen. 

Zoals je in dit artikel hebt gelezen, dient content exact te voldoen aan de verwachtingen van je doelgroep. Hier is de kennis van jouw organisatie bij nodig. Dit betekent niet dat je alle SEO-activiteiten zelf moet gaan doen. 

Wij geven je enkele overwegingen die je wellicht helpen bij je beslissing om wel of niet de hulp in te schakelen van een online marketingbureau, zoals Bureau Bright:

Heb je tijd om SEO ontwikkelingen bij te houden?

SEO is een zeer dynamisch vakgebied. Dit komt met name omdat Google haar algoritmen continu aanpast. Soms hebben deze aanpassingen een grote impact op je website en op de SEO activiteiten. Om bij te blijven dien je minimaal op maandelijkse basis SEO content te lezen.

Daarnaast dien je natuurlijk ook wat je geleerd hebt in de praktijk toe te passen. Soms betekent dit dat je werk dat je eerder hebt gedaan, opnieuw moet doen (maar dan volgens nieuwe richtlijnen). 

Heb je technische affiniteit?

SEO is een vakgebied dat wij beschrijven als half-technisch. Zonder technische kennis kom je een eind, maar het helpt enorm als je de weg weet in HTML-taal en -structuur. Om technische optimalisaties uit te voeren is zelfs verdergaande kennis gewenst, zoals kennis van PHP en CSS. Je hoeft technische verbeteringen vaak niet zelf door te voeren, maar je moet wel begrijpen wat de impact van bepaalde veranderingen is en je moet in staat zijn om technische problemen te herkennen.

Ben je analytisch ingesteld?

Het SEO-vak draait om continu meten, analyseren en verbeteren. SEO-analyses zoals zoekwoorden analyses, backlink analyses en SERP analyses vergroten je inzicht, maar je moet wel bereid zijn ze met regelmaat te maken. Daarnaast moet je in staat zijn om er de juiste inzichten uit te halen en deze om te zetten in acties die je vindbaarheid ten goede komen.

SEO tips & tricks

Schrijf nooit voor de zoekmachine maar ga voor toegevoegde waarde

Dit is misschien wel de beste tip die wij je kunnen geven op het gebied van SEO en je mag deze tip heel letterlijk nemen. Schrijf nooit (maar dan ook nooit) voor de zoekmachine! Ga 100% voor het bieden van toegevoegde waarde voor je bezoekers. Schrijf dus altijd voor je doelgroep en houd hierbij “slechts” rekening met de zoekmachine.

Het woord ‘slechts’ in bovenstaande zin staat tussen aanhalingstekens omdat het wel belangrijk is om vanaf moment 1 (ideefase van content) rekening te houden met SEO.

Echter, het startpunt moet altijd zijn om de behoeften van je buyer persona te vervullen. Doe daarom altijd onderzoek naar deze behoeften en denk goed na over de intentie die iemand zou kunnen hebben bij het intypen van een bepaald zoekwoord.

Een goede vingeroefening is ook om de top 10 resultaten van Google nauwkeurig te bestuderen. Welke waarde bieden deze websites de bezoeker? Het streven moet altijd zijn om meer toegevoegde waarde te bieden dan dat zij doen.

Doe zoekwoorden onderzoek

SEO begint bij zoekwoorden onderzoek. Een dergelijk onderzoek geeft je SEO-inzichten, maar biedt nog veel meer. Je krijgt inzicht in:

 • De vraag van de doelgroep.
 • De buyer journey (verandering van vraag tijdens het koopproces).
 • Het terminologiegebruik van de doelgroep.
 • De contentstrategie en SEO resultaten van de concurrentie.
 • De huidige resultaten van jouw website op het gebied van SEO en UX.

Met bovenstaande combinatie van gegevens breng je belangrijke kansen en bedreigingen voor SEO in kaart en leer je bovendien veel meer over je doelgroep en je concurrentie.

Gebruik Google Ads als testlab

Google Ads is een uitstekend testlab voor SEO. Het grote voordeel van Google Ads ten opzichte van SEO is dat het snel is. Als je wil, rank je binnen een paar minuten op een gewenst zoekwoord.

Dit stelt je in staat om te testen wat wel en wat niet werkt voor jouw website en doelgroep. Zo test je bijvoorbeeld eenvoudig welke zoekwoorden converteren en welke niet. Met andere woorden: welke zoekwoorden leveren leads en klanten op en welke doen dat niet?

Daarnaast ben je met het adverteren op Google ook in staat om de effectiviteit van je meta title en meta description te testen. Een advertentie in Google Ads ziet er namelijk (om voordehandliggende redenen) bijna exact hetzelfde uit als een natuurlijk (onbetaald) zoekresultaat. Dus wat werkt in Google Ads zal ook werken in de organische zoekresultaten.

Met testen ‘wat werkt’ bedoelen we vooral het doorklikpercentage. Om meerdere redenen wil je die zo hoog mogelijk hebben. Op de eerste plaats zorgt dit voor meer bezoekers. Op de tweede plaats zal Google een hoge CTR zien als een positief signaal. Als relatief veel mensen doorklikken naar jouw website dan bied jij waar de gebruiker naar op zoek is (dat wil zeggen: als ze daarna niet direct terugklikken naar Google).

De CTR wordt met name bepaald door de combinatie van je meta title en je meta description. En laat deze twee nu “toevallig” een-op-een overeenkomen met de advertentietitel en -beschrijving!

Optimaliseer afbeeldingen

Wil je de laadtijd verbeteren van jouw webpagina’s? Grote kans dat de meeste winst zit in het optimaliseren van afbeeldingen! Dit doe je door de afbeeldingen exact even groot te maken als dat ze worden weergegeven in de browser, maar ook door afbeeldingen te comprimeren. 

Probeer bijvoorbeeld deze gratis compressie tool en kijk toe hoe jouw afbeeldingen krimpen (in MB’s) tot een fractie van wat ze waren!

Gebruik actualiteit

In veel zoekvragen zit een factor van actualiteit. Bij sommige zoekopdrachten is dit duidelijk, bijvoorbeeld ‘webdesign trends 2020’, maar ook wanneer dit minder duidelijk is, kan actualiteit een grote rol spelen. Dit geldt met name voor onderwerpen waar veel trends en ontwikkelingen spelen. 

Een goed voorbeeld is deze pagina over SEO. Wat nu een belangrijke ontwikkeling is, of een best practice, kan morgen alweer achterhaald zijn. Zorg daarom dat pagina’s die dit nodig hebben met regelmaat geüpdatet worden met nieuwe of herziende informatie. Google zal dit opmerken en belonen!

Ga voor ranking #0: benut featured snippet kansen

Zoals je hebt kunnen lezen bij de SEO trends, vormt de Knowledge Graph een bedreiging voor webmasters. Het omgekeerde geldt echter voor featured snippets, want die zorgen vaak juist voor een boost van de CTR! Een featured snippet wordt rank #0 genoemd omdat de snippet helemaal bovenaan de zoekresultaten staat.

Er zijn verschillende soorten featured snippets. Soms bevatten ze een opsomming of een lijst, maar vaker nog bevatten ze simpelweg één of twee alinea’s tekst die antwoord geven op de vraag. 

Deze vraag hoeft overigens niet expliciet ingetypt te worden door de gebruiker. Bij sommige (korte) zoekwoorden gaat Google er vanuit dat er een ‘wat is’ vraag wordt gesteld. Zo laat Google bij het zoekwoord ‘seo’ een featured snippet zien die antwoord geeft op de vraag ‘wat is seo?’.

De hamvraag is nu natuurlijk: Hoe krijg je de featured snippet? 

 1. Het is vereist om met het betreffende zoekwoord op pagina 1 van Google staan. Let op: je hoeft zeker niet perse rank #1 te hebben. Ieder zoekresultaat op pagina 1 heeft een kans, maar hoe hoger je staat, hoe hoger de kans op de featured snippet wordt.
 2. Geef zo kort mogelijk antwoord op de vraag, of de geïmpliceerde vraag. Doe dit in één, of maximaal twee alinea’s. Ga alleen voor een lijst of opsomming wanneer dit logisch is in context met het zoekwoord. Een recept is een goed voorbeeld.
 3. Geef zo snel mogelijk antwoord op de vraag. Doe dit bij voorkeur in de eerste alinea van de tekst.

Tip: Gebruik een SEO tool, zoals SEMrush om in bulk te zien voor welke zoekwoorden Google featured snippets laat zien.

Gebruik video

Eerder op deze pagina heb je kunnen lezen dat Google gebruikers signalen meet om te bepalen hoe goed de user experience is op jouw webpagina’s.

Een van die signalen is time on site, of dwell time. Een effectieve manier om de tijd te verhogen die bezoekers spenderen op jouw website is video. 

Video valt op, trekt mensen aan en houd ze binnen. Gebruik daarom video embeds om de time on site te verhogen en Google de juiste user signalen te geven!

Tip: wist je dat HubSpot mogelijkheden biedt voor volledige video integratie? Genereer leads met behulp van video en trigger bijvoorbeeld lead nurturing workflows voor leads die video’s tot het einde (of tot een bepaald punt) bekijken.

Ga voor link earning

Google houdt niet van aangevraagde of gekochte links. Sterker nog: dit wordt gezien als een schending van de richtlijnen voor webmasters.

Om bovenstaande reden is linkbuilding in de traditionele zin van het woord passé. Links moeten in ieder geval niet worden geruild of gekocht. Een beter alternatief is het verdienen van links in plaats van het aanvragen ervan. 

Dit doe je bijvoorbeeld door een gastblog te schrijven op een online platform in je vakgebied, of door content te maken waar webmasters graag naartoe linken omdat het uniek en waardevol is. Denk in zo’n geval aan content die niet eenvoudig te reproduceren is, zoals een tooltje.

Besteed extra aandacht aan YMYL pagina’s

Heb jij YMYL pagina’s op je website? Volg dan deze richtlijnen:

 • Geef je advies aan de lezer op de YMYL pagina? Zorg dat dit advies komt van een gecertificeerde of gediplomeerde expert. Noem zijn/haar naam, functie, diploma’s, werkervaring etc.
 • Zorg dat de informatie die je geeft 100% correct, diepgaand en compleet is.
 • Geef de bezoeker voldoende signalen dat jouw website betrouwbaar is. Laat op een transactiepagina van je webshop bijvoorbeeld zien dat je lid bent van een brancheorganisatie en dat je een webshop keurmerk hebt.
Bright-Leonard-Achter-Laptop-2560x1300

Twijfel jij om je SEO zelf te doen?

Praat er eens vrijblijvend over met een inbound marketing consultant van Bright. Bel naar 085 - 760 81 81 of gebruik de live chat (rechtsonder in beeld).

Plan een call